Głównej zawartości

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

mazowsze serce polski

17 lipca 2020 roku Gmina Ostrów Mazowiecka podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka". Całkowita wartość dofinansowania wynosi 120 000,00 zł, co stanowi 100% całości zadania.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zinwentaryzowane wszystkie budynki zlokalizowane na terenie gminy, które są ogrzewane indywidulanie. Realizacja zadania pozwoli na zaplanowanie oraz wdrożenie projektów wymiany kotłów c.o. na ekologiczne, które obniżą poziom substancji szkodliwych w powietrzu, a tym samym wpłyną na poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020."

b_587_322_238_00_images_018c13e05db9a339a57e494cc471c7b98790f17cb51fcdb33f7c7e9eef499a02.jpg