Radni jednogłośnie uchwalili budżet

Opublikowano: wtorek, 22, grudzień 2020 16:34
Odsłony: 303
18 grudnia Radni Gminy Ostrów Mazowiecka jednogłośnie przyjęli budżet Gminy na 2021 rok. Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 64 300 000 zł, natomiast wydatki - 70 000 000 zł.

Na gminne inwestycje przeznaczamy 12 648 300 zł zł, co stanowi ponad 18 % wszystkich wydatków.

W nadchodzącym roku planujemy zrealizować następujące inwestycje:

-- budowa dróg asfaltowych w miejscowościach:

-- budowa i remonty świetlic i remiz:

--  budowa wodociągu Stare Lubiejewo – Podborze;

-- inwestycje w Odnawialne Źródła Energii z udziałem środków UE:

-- rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie

-- zagospodarowanie terenu i termomodernizacja szkoły w Komorowie

-- budowa mieszkań socjalnych

Na 2021 rok Gmina pozyskała już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 900 000 zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

Zaplanowaliśmy także wsparcie na działalność 5 spółek wodnych w Jasienicy, Prosienicy, Nagoszewce, Kuskowiźnie i Wiśniewie w kwocie 31 250 zł.


 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1