Głównej zawartości

Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021


INFORMACJA WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 27 stycznia 2020 r. o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2020/2021.


INFORMACJA WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA