Głównej zawartości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
DO SPRAW OBSŁUGI ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi organizacyjno – administracyjnej szkół i placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej wybrana została

Pani Szulęcka Sylwia, zam. Kaczkowo Nowe

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, Pani Szulęcka Sylwia wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. Legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu administracji, oraz zaprezentowała bardzo dobrą znajomość wymaganych przepisów, wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Ostrów Mazowiecka, 29.01.2020 r.

Załączniki: