Głównej zawartości

PROJEKT ASI

PROJEKT ASI

 AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 – „E-usługi"

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 98 262 303,00 zł.

Wkład własny Województwa Mazowieckiego: 5 082 461,00 zł.

Wkład własny powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego biorących udział w projekcie: 14 570 000,00 zł. w tym Gminy Ostrów Mazowiecka - 27 320,67 zł.

Termin realizacji: styczeń 2016 r. – grudzień 2020 r.

Opis projektu: Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji jak również cyfryzacji baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dotyczy: Nominacji projektu ASI do Nagrody Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS Prizes 2019)

Projekt ASI został zarejestrowany  pn. " Activation of the Information Society" i z sukcesem przeszedł procedurę przeglądu złożonych projektów przez Grupę Ekspertów pod kątem zasad składania projektów oraz kryteriów nominacji, znajdując się tym samym na liście nominowanych projektów. Kolejnym etapem w konkursie jest publiczne głosowanie online w dniach 21 grudnia 2018 r. - 10 lutego 2019 r. (ostateczny termin na oddanie głosu mija o godz. 23.00 czasu polskiego). W wyniku głosowania , pięć projektów z największą liczba głosów w każdej  z 18 - tu kategorii zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu, w którym Grupa Ekspertów wybierze zwycięskie przedsięwzięcia.