Wymień kocioł C.O.

Odsłony: 1573

b_239_86_238_00_images_art_2016_1wfosigw.jpgWójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje o możliwości  złożenia wniosku na modernizację kotłowni i uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Dofinansowaniem w formie dotacji do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł mogą być objęte tylko kotłownie na pelet, gaz i olej. Możliwe jest również zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

Informacje dodatkowe:

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:  http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne

Uwaga:
Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła  w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.
W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.
Wszelkich informacji  oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków udziela Referat Infrastruktury Gminnej  telefon 29 74 68 600 wew. 24 lub 41 oraz osobiście  w pokoju nr 20 i 25.

Nabór wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie się od 4 kwietnia 2016 roku i potrwa do wyczerpania środków.