Głównej zawartości

PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI


PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI


W dniach 09 - 23 sierpnia 2016 r. przeprowadzony został nabór na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z art. 7 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Informacja o naborze członków do Komitetu została udostępniona w miejscach wskazanych w § 1 ust. 4 Rozdziału II Zasad powołania Komitetu i ustanowienia jego regulaminu przyjętego uchwałą Rady Gminy Ostrów Mazowiecka nr XVI/160/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.

W dniach 09-23 sierpnia 2016 r. kandydaturę zgłosiło 18 przedstawicieli interesariuszy, 15 kandydatur zostało ocenionych pozytywnie, 3 kandydatury zostały odrzucone (niespełnienie § 1 ust. 5 z Rozdziału II Zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu).

Komitet Rewitalizacji i jego skład:

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Przedstawicielstwo

1.

Krystyna Kossowska

Przedstawiciel Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

2.

Janusz Kossowski

Przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Ostrów Mazowiecka

3.

Katarzyna Brzostek

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

4.

Krystian Pazik

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

5.

Agnieszka Kosewska

Przedstawiciel środowiska oświaty i kultury

6.

Małgorzata Łupińska

Mieszkanka Gminy Ostrów Mazowiecka, nie będąca członkiem stowarzyszeń i nie pracująca             w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

7.

Bogumił Brzózka

Przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Ostrów Mazowiecka

8.

Faderewski Henryk

Przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Ostrów Mazowiecka

9.

Elżbieta Kołakowska

Mieszkanka Gminy Ostrów Mazowiecka, nie będąca członkiem stowarzyszeń i nie pracująca            w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

10.

Ryszard Rostkowski

Mieszkaniec Gminy Ostrów Mazowiecka, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący             w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.

11.

Tadeusz Domagała

Przedstawiciel środowiska gospodarczego

12.

Sylwester Rozumek

Przedstawiciel Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

13.

Teresa Grzymała

Przedstawiciel środowiska oświaty i kultury

14.

Jerzy Loba

Przedstawiciel służby zdrowia

15.

Jolanta Cichomska

Przedstawiciel środowiska gospodarczego


Do Komitetu Rewitalizacji nie zgłoszono kandydatury przedstawicieli środowiska architektów i urbanistów. W związku z powyższym Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka powołuje Komitet składający się z przedstawicieli poszczególnych podmiotów, których kandydaci zostali zgłoszeni.