Głównej zawartości

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Do 20 września 2019 r. trwa 9 edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego celem jest między innymi promowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Konkurs ogłosił Marszałek Województwa Mazowieckiego.


b_456_645_238_00_https___www.funduszedlamazowsza.eu_wp-content_uploads_2019_08_plakat-2019-724x1024.jpg

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez udział w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.