Działaj lokalnie

Odsłony: 1005

Program "Działaj Lokalnie" to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.  Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzialaj-lokalnie/