Głównej zawartości

Informacja o naborze wniosków i szkoleniu


INFORMACJA

o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach ww. podziałania, w terminie  od 18 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r.


W dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 (sala konferencyjna), odbędzie się szkolenie informujące o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania, na którym zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:
  • P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
  • P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”. 
Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wnioski, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektu.


Ostrów Mazowiecka, 8 listopada 2019 r.skan pisma