Głównej zawartości

Spotkanie z sołtysami gminy Ostrów Mazowiecka

26 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka odbyło się spotkanie z sołtysami, którego celem było przekazanie wielu istotnych informacji dla mieszkańców gminy.

W spotkaniu organizowanym przez Wójta Waldemara Brzostka udział wzięli m.in. Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Kossowska, Tadeusz Jabłonka Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych w Ostrowi Mazowieckiej, lek. wet. Pani Małgorzata Bąkowicz - Kietlińska Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz delegaci do Mazowieckiej Izby Rolniczej - Jan Szulborski i Jan Brzostek.

Tego typu spotkania z przedstawicielami różnych instytucji mają służyć szybkiemu dotarciu ważnych informacji do jak najszerszej liczby osób właśnie za pośrednictwem sołtysów, którzy są  przedstawicielami Gminy w środowisku lokalnym.
Wójt Waldemar Brzostek przedstawił założenia budżetu na 2020 rok. Omówił dochody, wydatki, planowane inwestycje oraz poinformował o pozyskanych przez gminę  nowych środkach unijnych na realizację zadań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.
Ważnym tematem spotkania były kwestie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Sytuacja na rynku gospodarowania odpadami jest dość dynamiczna, wzrastają koszty związane z odbiorem odpadów w RIPOK - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (regionalne wysypiska śmieci) i  może to w najbliższym czasie wiązać się z podwyżką opłat za odpady.

W związku z weryfikacją deklaracji mieszkańców na odbiór śmieci, prosimy o zaktualizowanie deklaracji i podanie faktycznej ilości osób w gospodarstwie domowym. Jednocześnie przypominamy, że w deklaracji powinny być ujęte wszystkie osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, pokój nr 22.
Lek. wet. Pani Małgorzata Bąkowicz - Kietlińska poinformowała rolników o możliwości skorzystania ze szkoleń w zakresie przeprowadzania uboju świń na własny użytek. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Szkolenie odbędzie się, gdy minimum 10 osób będzie zainteresowanych powyższym tematem.

Już w najbliższy piątek 6 marca, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej będzie można skorzystać z Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas spotkania wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać nieodpłatnie szereg informacji dotyczących pozyskania funduszy europejskich.

Na zakończenie spotkania Pani Skarbnik Jadwiga Zawistowska omówiła zasady pobierania podatków w 2020 roku. Poinformowała również o terminach płatności i obowiązujących stawkach.