Głównej zawartości

11 marca - Dzień sołtysa


Z okazji Dnia Sołtysa,

wszystkim sołtysom i członkom Rad sołeckich  
Gminy Ostrów Mazowiecka życzę zdrowia, szczęścia
i wielu sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym.

Dziękuję za Waszą pracę społeczną i osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

 

Waldemar Brzostek

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka