Głównej zawartości

"Zawsze pomocni"

b_166_214_238_00_images_nnn.jpgMarszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik – wyróżnił Samorząd Gminy Ostrów Mazowiecka tytułem „Zawsze Pomocni”, poprzez uznanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za jednostkę przygotowaną do działań aktywnej integracji. Dzięki możliwości uczestniczenia w różnych formach edukacyjno – szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i realizację projektu „Otwarci na jutro”, pracownicy Ośrodka włączyli się w działania Samorządu, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
Kwalifikacje zawodowe, w ramach realizacji aktywnej integracji, uzyskało 57 osób, w tym 8 osób niepełnosprawnych. 
Poza zdobyciem kwalifikacji zawodowych, udział w projekcie systemowym pozytywnie wpłynął na zmiany w ocenie poczucia własnej wartości, a pracownikom pomocy społecznej stworzył lepszą szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy.gallery1 gallery1 gallery1
gallery1