Głównej zawartości

Aktywizacja Sołectw Mazowsze 2020


Gmina Ostrów Mazowiecka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 otrzymała dofinansowanie na remont pomieszczenia w budynku remizo - świetlicy w miejscowości Guty - Bujno w wysokości 10 000 zł., a wartość całego zadania wynosi ponad 20 000 zł.
 
Kolejne zadanie realizowane przez Gminę Ostrów Mazowiecka w ramach wsparcia Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020  to „Wymiana instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuskowizna". Kwota dofinansowania 10 000 zł, a wartość całkowita zadania to ponad 20 000 zł.