Głównej zawartości

W TYCH DNIACH WSZYSCY JESTEŚMY FRANCUZAMI

Czytaj więcej: W TYCH DNIACH WSZYSCY JESTEŚMY FRANCUZAMI
Po wczorajszych zamachach terrorystycznych w Paryżu cały świat zamarł. To ogromna tragedia, która ma wymiar nie tylko polityczny, ale przede wszystkim ludzki, dlatego solidaryzujemy się dziś ze wszystkimi Francuzami. W stronę Francji kierujemy nasze myśli i modlitwy, łącząc się w żalu, ale także w nadziei, że liczba ofiar nie będzie się powiększać. W obliczu takiej tragedii wszyscy jesteśmy Europejczykami, stając u boku Francji i jednocząc się z nią.

/-/ Wójt Waldemar Brzostek

I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca

Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
28 października w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk Antoniego Warakomskiego w Jasienicy w  odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Gminy zorganizowana w ramach obchodów 25 – ciu lat samorządności. Była to jednocześnie ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy podsumowująca I kadencję jej działalności.

Obrady Młodzieżowej Rady Gminy skupiły się wokół zagadnień związanych z ogólnopolskimi obchodami 25 lat samorządności. Młodzi radni przygotowali prezentację o tym, jak zmieniła się Gmina Ostrów Mazowiecka w ciągu ostatnich 25 lat. W prezentacji Radni porównali obecną liczbę ludności Gminy, migracje i liczbę urodzeń w odniesieniu do roku 1990. Przypomnieli także wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców Gminy, takich jak budowa dróg, przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów, czy tworzenie wiosek internetowych przy zmodernizowanych świetlicach wiejskich. W prezentacji nie zabrakło także zdjęć przypominających jak przez lata mieszkańcy Gminy świętowali najważniejsze dla rolników święto – Dożynki.

Ćwierćwiecze samorządności podsumował także Wójt Waldemar Brzostek, który opowiedział młodzieży jakie znaczenie miało uchwalenie przez Sejm 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Wójt mówił, że idea samorządności to oddanie władzy na niższe szczeble, co umożliwiło mieszkańcom wybór swoich reprezentantów i władz samorządowych, a władzom pozwoliło na samodzielne decydowanie o tym, co należy zrobić w swojej Małej Ojczyźnie, jaką jest Gmina. Wójt podkreślił,  że dzięki temu, że samorządy mogą same o sobie decydować możliwe było dokonanie tak wielu przemian. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Gmina Ostrów Mazowiecka stała się Gminą rozwiniętą, ukierunkowującą swoje działania na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Wójt podkreślił, że oddanie władzy samorządom ma znaczenie również dla pozyskiwania funduszy unijnych i środków krajowych, dzięki czemu w Gminie możliwe było zrealizowanie tak wielu zadań. Inwestycją dwudziestopięciolecia, o której opowiadał Wójt, jest budowa Gminnej sieci szerokopasmowego Internetu wraz z hot spotami do którego bezpłatnie będą mieli dostęp mieszkańcy Gminy. „Z dumą mogę powiedzieć, że wykorzystaliśmy te 25 lat najlepiej jak można było, bez nadmiernej dumy, ale i bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza”, mówił Wójt.

Zarówno Wójt, jak i Radni podsumowali także działalność pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Dwa lata temu, Radni Gminy Ostrów Mazowiecka podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu. Na tej podstawie w 2013 roku, odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z udziałem 15 młodych radnych reprezentujących gminne obwody szkolne w Jelonkach, Jasienicy, Komorowie, Nagoszewie.

Wójt podkreślił, że Młodzieżowa Rada Gminy jest integralnym organem Gminy i swoistym łącznikiem pomiędzy młodzieżą, a władzami Gminy. Radni to delegaci z gminnych gimnazjów, którzy dzięki swojej działalności aktywizowali   rówieśników   do   działań   na   rzecz   Gminy oraz upowszechniali w swoich środowiskach wiedzę o samorządzie lokalnym Młodzi Radni w pierwszej kadencji 2013 – 2015 obradowali siedem razy i zajmowali się sprawami takimi jak organizacja gminnych dożynek, konkursów, czy też uczestnictwo w lokalnych obchodach świąt.

Młodzi radni przyjęli gratulacje za tak udaną i owocną kadencję od Wójta Waldemara Brzostka, Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Rozumka i całej „dorosłej” Rady, a także od Pani Agaty Stachacz, Sekretarz Gminy. Na koniec kadencji Radni, w ramach podziękowania dostali pamiątkowe kubki ze zdjęciem z pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Już w listopadzie prace zacznie Młodzieżowa Rada Gminy II Kadencji, do której właśnie w gminnych gimnazjach zakończyły się wybory. 

   
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca
Czytaj więcej: I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca   

Dziesięć lat z Patronem Szkoły - Zesłańcami Syberyjskimi

Czytaj więcej: Dziesięć lat z Patronem Szkoły - Zesłańcami Syberyjskimi
29 września już po raz dziesiąty społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie obchodziła swoje Święto, rocznicę przyjęcia zaszczytnego imienia Zesłańców Syberyjskich.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Sybiraków oraz wprowadzenia sztandarów szkół. Znalazły się wśród nich poczty sztandarowe miejscowej szkoły, sąsiednich szkół – Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jasienicy oraz Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (pow. sokołowski).

Szkolne świętowanie zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, który w asyście ks. prałata Jana Okuły dziekana dekanatu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej oraz ks. kan. Piotra Kapelańskiego proboszcza parafii pw. św. Rocha w Jasienicy, odprawił mszę św. w intencji społeczności szkolnej, Sybiraków oraz zebranych gości. W homilii ksiądz biskup podkreślił wartości, którym hołdowali Zesłańcy Syberyjscy – Bóg, Honor i Ojczyzna oraz ich znaczenia dla wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu.

Na szkolny jubileusz oprócz kapłanów przybyło też wielu szacownych gości – Marian Krupiński radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Pajka – wicedyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski, Waldemar Brzostek – wójt gminy Ostrów Mazowiecka, Sylwester Rozumek – przewodniczący Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, radni gminy Marian Kacprzak i Bogdan Kołota, Jadwiga Zawistowska – skarbnik gminy Ostrów Mazowiecka, Agata Stachacz – sekretarz gminy, nadkom. Mirosław Olszewski – komendant powiatowy policji, mł. bryg. Leszek Falbowski – zastępca komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej, Danuta Umińska – prezes zarządu powiatowego TPD, Jerzy Sówka – prezes PUKiR w Ostrowi Mazowieckiej. Przybyli też Sybiracy – „żywi Patroni” szkoły na czele z Sekretarzem Generalnym Związku Sybiraków Kordianem Borejko, Sybiracy z Oddziału Warszawskiego z Marią Stankiewicz – wiceprezesem oddziału, Sybiracy z Oddziału Ostrołęckiego z Bronisławem Kurpiewskim – wiceprezesem oddziału, Sybiracy z Koła Ostrowskiego na czele z Tadeuszem Jemielitą – prezesem koła. Obecni byli także państwo Celina i Jan Elceserowie – chrzestni sztandaru szkoły, właściciele miejscowej firmy ELKOPOL, sołtysi wsi z obwodu szkoły – Stefan Matys (Kalinowo), Elżbieta Grabowska (Podborze), Marek Wyszomirski (Prosienica), prezes OSP w Kalinowie Zbigniew Wróbel, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Rozbitego Kamienia im. Sybiraków Ewa Wrzosek, Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów Iwona Lisowska oraz gminy z Ostrów Mazowiecka, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy Kalinowa i okolic.
Zaraz po mszy św. uczniowie szkoły w Kalinowie przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny nawiązujący tematycznie do czasów wojny oraz zesłań. W wielu oczach publiczności, szczególnie Sybiraków, zakręciła się łza.

Następnie dyrektor szkoły Adam Jabłonka przedstawił zebranym dokonania szkoły w okresie dziesięciu lat pracy z Patronem. Podkreślił, że poprzez przyjęcie imienia szkoła stała się bardziej wyrazista wychowawczo i dydaktycznie. Mogła realizować wiele ciekawych programów np. „Moja Mała Ojczyzna” i „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Zdobywała laury w konkursach np. I miejsce w woj. mazowieckim w programie „Moja Mała Ojczyzna” i udział w finale krajowym, pierwsze miejsca w konkursach ogólnopolskich o Patronie - Sybirakach w Białymstoku i Łodzi. Została wyróżniana odznaczeniami - medalem „Pro Memoria” i „Odznaką Honorową Sybiraka”.

Bardzo ważną częścią szkolnej uroczystości było wręczenie odznaczeń sybirackich – odznak „Za zasługi dla Związku Sybiraków”, którego dokonał Sekretarz Generalny Związku Sybiraków Kordian Borejko w asyście wiceprezes Oddziału Warszawskiego pani Marii Stankiewicz i sekretarz pani Heleny Bieniakońskiej-Żak. Na początku złotą odznaką uhonorowany został sztandar szkoły w Kalinowie. Złote odznaki otrzymali także Zbigniew Kamiński, Waldemar Brzostek i Jan Elceser, a srebrne Marian Kacprzak, Bogdan Kołota, Zbigniew Wróbel oraz nauczyciele: Elżbieta Grynfelder, Ewa Krupa, Bogusława Wasil, Beata Dąbkowska, Bogdan Jabłonka.

W dalszej części uroczystości zabrali głos przybyli goście, dziękując za zaproszenie i gratulując społeczności szkolnej jubileuszu. Były serdeczne słowa i prezenty m.in. od K. Borejko, M. Krupińskiego, W. Brzostka, T. Pajka, Z. Kamińskiego, M. Kacprzaka, D. Umińskiej, M. Kamińskiej, J. Elcesera.

Czytaj więcej: Dziesięć lat z Patronem Szkoły - Zesłańcami Syberyjskimi
Po wystąpieniach gości wszyscy zebrani przemaszerowali uroczyście na czele ze sztandarami pod pomnik Sybiraków Ziemi Ostrowskiej znajdujący się przy szkole. Tam ks. biskup odmówił modlitwę za zmarłych Zesłańców, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Uroczystość zakończyła się w szkole, gdzie zaprosiła zebranych w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Kędzior. Tu goście mieli okazję spożyć obiad przygotowany przez rodziców zwiedzić budynek, obejrzeć zbiory szkolne dotyczące Sybiraków oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej. 


Gminne manewry strażackie w Kalinowie

Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
W sobotnie przedpołudnie 17 października, dyżurny PSK otrzymuje zgłoszenie o zdarzeniu pożarowym w miejscowościCzytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Kalinowo. Z otrzymanych informacji wynikało, że w zakładzie ślusarskim, a dokładnie w rozbudowywanych jego częściach pojawił się ogień. Natychmiast został ogłoszony alarm. Na miejsce zdarzenia pierwsi przyjechali strażacy z miejscowej jednostki - OSP Kalinowo. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, potrzebna  była również szybka ewakuacja pracowników z zagrożonych budynków. Na miejsce wezwane zostały kolejne zastępy strażaków z Gminy Ostrów Mazowiecka.

Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w KalinowiePożar wyglądał groźnie, z uwagi na sąsiadujące z zakładem budynki mieszkalne. Widoczność podczas akcji miejscami spadła do zera, a duszący, ciemny dym utrudniał pracę jednostkom OSP, dlatego konieczne było wykorzystanie masek gaśniczych. Strażacy musieli zabezpieczyć teren przed ewentualnym zawaleniem się ścian i pomóc osobom w bezpiecznym opuszczeniu obiektu. Zastępy OSP Komorowo, Nieskórz i Nagoszewka, należące do KSRG podczas sprawdzania pomieszczeń budynku wyprowadzili z pomieszczeń dwie osoby poszkodowane z objawami omdlenia i zatrucia dymem, którym udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gminne jednostki strażackie wykazały się wysokim przygotowaniem i bez problemu poradziły sobie z zagrożeniem pożarowym - udowodniły swoją sprawność bojową, umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w tego typu zdarzeniach.  

Na szczęście to tylko ćwiczenia, które obserwował Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP, Komendant Gminny OSP Jerzy Mikołajczyk, a także gościnnie Komendant Powiatowy PSP bryg Janusz Iwanowski oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Kamiński.

Zakres sobotnich ćwiczeń dla jednostek OSP z Gminy Ostrów Mazowiecka przygotował Komendant Gminny OSP Jerzy Mikołajczyk. W manewrach brało udział 13 jednostek OSP (Guty - Bujno, Jasienica, Kalinowo, Komorowo, Koziki, Nagoszewka, Nieskórz, Nowa Osuchowa, Prosienica, Przyjmy k. Poręby, Sielc, Jelonki, Stok).

Celem przeprowadzania takich ćwiczeń jest podnoszenie sprawności działań gaśniczych w różnych obszarach.  W ubiegłym roku nasze jednostki OSP zmierzyły się z pozorowanym pożarem terenów leśnych w Kozikach oraz wypadkiem drogowym, a teraz mieli równie trudne zadanie - akcja  gaśnicza w pomieszczeniach zamkniętych.

Po zakończeniu tegorocznych manewrów wszyscy druhowie mogli przeanalizować swoje działania,  podczas tradycyjnej „grochówki”.



Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie
Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie Czytaj więcej: Gminne manewry strażackie w Kalinowie  

Aktywne KGW z Nagoszewa

Czytaj więcej: Aktywne KGW z Nagoszewa
Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) z Nagoszewa, od początku swojej działalności, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszej Gminy. Panie organizują spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, zajęcia sportowe oraz wycieczki. KGW jest również zapraszane na wszelkie okoliczne imprezy, promując tym samym Gminę Ostrów Mazowiecka.

Czytaj więcej: Aktywne KGW z Nagoszewa26 lipca na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Babie, Sołectwa Wsi Baba i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych, członkinie naszego Koła Gospodyń z Nagoszewa, uczestniczyły w pikniku z Miss Polski 2014 Ewą Mielnicką. Dobrą niedzielną zabawę zapewnił atrakcyjny program. Na scenie prezentowały się przedstawicielki lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich z Baby, Lipnik, Serafina i Tartaku. Może do grona występujących, za rok, dołączą również nasze Panie z Nagoszewa.
W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich z Nagoszewa, serdecznie dziękujemy organizatorom pikniku za ciepłe i gościnne przyjęcie.