Głównej zawartości

W Komorowie powstaje Koło Gospodyń Wiejskich

Inicjatywa Wójta, aby na terenie Gminy reaktywować KGW spotyka się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem lokalnych społeczności. W 2011 roku powołane zostało KGW w Nieskórzu, w kolejnych latach zaś powstały Koła w miejscowościach Jelenie, Stok i Nagoszewo.

Pomysł zrzeszenia się w Kole Gospodyń Wiejskich spodobał się także Paniom z Komorowa. 26 listopada odbyło się pierwsze spotkanie entuzjastek powołania KGW Komorowo, które chcą kultywować lokalne tradycje i inicjować wydarzenia kulturalne w ich wsi. Do Koła zapisało się dwadzieścia kobiet. Na spotkaniu inaugurującym działanie przedstawiono podstawowe zadania KGW, ustalono plan dalszego działania, a także opracowano statut i regulamin. Prezesem została Pani Barbara Świątkowska, natomiast w skład zarządu weszły Panie: Anna Rogalska, Magdalena Skalik i Grażyna Pieńkowska.

Członkinie KGW Komorowo złożyły już niezbędne dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu możliwe będzie pozyskiwanie funduszy na rozwój Koła. Jest to już piąte Koło Gospodyń Wiejskich w naszej Gminie. Życzymy Paniom powodzenia!