Głównej zawartości

Palma Wielkanocna w Dybkach

Już po raz trzynasty w Publicznej Szkole Podstawowej w Dybkach odbył się uroczysty Poranek Wielkanocny połączony z jubileuszowym, dziesiątym konkursem na Palmę Wielkanocną.

Na wielkanocny poranek do szkoły w Dybkach przybyli licznie zaproszeni goście: Pan Sylwester Rozumek, Przewodniczący Rady Gminy, Ksiądz prałat Andrzej Grzybowski, Proboszcz parafii p.w. Św. Barbary w Porębie, Skarbnik Gminy Jadwiga Zawistowska, Dyrektorzy gminnych szkół, a także sołtysi wsi Dybki i Przyjmy.

Uczniowie przygotowali słowno - muzyczny montaż wprowadzający w wielkanocną tematykę. Wspominając mękę Pana Jezusa uczniowie odnieśli się także do życia codziennego, dając wskazówki jakie nauki czerpać z męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Po części artystycznej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną, nad którym patronat objął Wójt Waldemar Brzostek. Nagrody zostały rozdane w kategoriach:

Klasa 0

- I miejsce Łukasz Szyszkowski – Przedszkole  Samorządowe w Komorowie

- II miejsce Filip Lipski - PSP Kalinowo / II miejsce Norbert Kubat - PSP Dybki

- III miejsce Bartosz Baranowski - Oddział przedszkolny w Jasienicy

- Wyróżnienie: Wiktoria Tyl -  PSP Stare Lubiejewo

Klasa I - III

I miejsce  Bartosz Piórkowski - PSP Dybki

II miejsce Kacper Konrad - PSP Jasienica / II miejsce Emilia Samsel - PSP Komorowo

III miejsce Bartosz Kozakiewicz - PSP  Nagoszewka

Wyróżnienie: Weronika Zakrzewska -  PSP Ugniewo

Klasa IV – VI

I miejsce Julia Dębek – PSP Ugniewo

II miejsce Natalia Puścian - PSP Dybki

III miejsce Szymon Grabowski - PSP Kalinowo

Wyróżnienie: Jarosław Sokołowski  - PSP Jasienica

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Teresa Szymańska, obdarowała zaproszonych gości palmami wielkanocnymi wykonanymi przez uczniów i nauczycieli.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1