Dziesięć lat z Patronem Szkoły - Zesłańcami Syberyjskimi

Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2015 11:24
Odsłony: 3714
29 września już po raz dziesiąty społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie obchodziła swoje Święto, rocznicę przyjęcia zaszczytnego imienia Zesłańców Syberyjskich.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Sybiraków oraz wprowadzenia sztandarów szkół. Znalazły się wśród nich poczty sztandarowe miejscowej szkoły, sąsiednich szkół – Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jasienicy oraz Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (pow. sokołowski).

Szkolne świętowanie zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, który w asyście ks. prałata Jana Okuły dziekana dekanatu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej oraz ks. kan. Piotra Kapelańskiego proboszcza parafii pw. św. Rocha w Jasienicy, odprawił mszę św. w intencji społeczności szkolnej, Sybiraków oraz zebranych gości. W homilii ksiądz biskup podkreślił wartości, którym hołdowali Zesłańcy Syberyjscy – Bóg, Honor i Ojczyzna oraz ich znaczenia dla wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu.

Na szkolny jubileusz oprócz kapłanów przybyło też wielu szacownych gości – Marian Krupiński radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Pajka – wicedyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski, Waldemar Brzostek – wójt gminy Ostrów Mazowiecka, Sylwester Rozumek – przewodniczący Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, radni gminy Marian Kacprzak i Bogdan Kołota, Jadwiga Zawistowska – skarbnik gminy Ostrów Mazowiecka, Agata Stachacz – sekretarz gminy, nadkom. Mirosław Olszewski – komendant powiatowy policji, mł. bryg. Leszek Falbowski – zastępca komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej, Danuta Umińska – prezes zarządu powiatowego TPD, Jerzy Sówka – prezes PUKiR w Ostrowi Mazowieckiej. Przybyli też Sybiracy – „żywi Patroni” szkoły na czele z Sekretarzem Generalnym Związku Sybiraków Kordianem Borejko, Sybiracy z Oddziału Warszawskiego z Marią Stankiewicz – wiceprezesem oddziału, Sybiracy z Oddziału Ostrołęckiego z Bronisławem Kurpiewskim – wiceprezesem oddziału, Sybiracy z Koła Ostrowskiego na czele z Tadeuszem Jemielitą – prezesem koła. Obecni byli także państwo Celina i Jan Elceserowie – chrzestni sztandaru szkoły, właściciele miejscowej firmy ELKOPOL, sołtysi wsi z obwodu szkoły – Stefan Matys (Kalinowo), Elżbieta Grabowska (Podborze), Marek Wyszomirski (Prosienica), prezes OSP w Kalinowie Zbigniew Wróbel, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z Rozbitego Kamienia im. Sybiraków Ewa Wrzosek, Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów Iwona Lisowska oraz gminy z Ostrów Mazowiecka, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy Kalinowa i okolic.
Zaraz po mszy św. uczniowie szkoły w Kalinowie przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny nawiązujący tematycznie do czasów wojny oraz zesłań. W wielu oczach publiczności, szczególnie Sybiraków, zakręciła się łza.

Następnie dyrektor szkoły Adam Jabłonka przedstawił zebranym dokonania szkoły w okresie dziesięciu lat pracy z Patronem. Podkreślił, że poprzez przyjęcie imienia szkoła stała się bardziej wyrazista wychowawczo i dydaktycznie. Mogła realizować wiele ciekawych programów np. „Moja Mała Ojczyzna” i „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Zdobywała laury w konkursach np. I miejsce w woj. mazowieckim w programie „Moja Mała Ojczyzna” i udział w finale krajowym, pierwsze miejsca w konkursach ogólnopolskich o Patronie - Sybirakach w Białymstoku i Łodzi. Została wyróżniana odznaczeniami - medalem „Pro Memoria” i „Odznaką Honorową Sybiraka”.

Bardzo ważną częścią szkolnej uroczystości było wręczenie odznaczeń sybirackich – odznak „Za zasługi dla Związku Sybiraków”, którego dokonał Sekretarz Generalny Związku Sybiraków Kordian Borejko w asyście wiceprezes Oddziału Warszawskiego pani Marii Stankiewicz i sekretarz pani Heleny Bieniakońskiej-Żak. Na początku złotą odznaką uhonorowany został sztandar szkoły w Kalinowie. Złote odznaki otrzymali także Zbigniew Kamiński, Waldemar Brzostek i Jan Elceser, a srebrne Marian Kacprzak, Bogdan Kołota, Zbigniew Wróbel oraz nauczyciele: Elżbieta Grynfelder, Ewa Krupa, Bogusława Wasil, Beata Dąbkowska, Bogdan Jabłonka.

W dalszej części uroczystości zabrali głos przybyli goście, dziękując za zaproszenie i gratulując społeczności szkolnej jubileuszu. Były serdeczne słowa i prezenty m.in. od K. Borejko, M. Krupińskiego, W. Brzostka, T. Pajka, Z. Kamińskiego, M. Kacprzaka, D. Umińskiej, M. Kamińskiej, J. Elcesera.

b_197_116_238_00_images_DSCF9014.JPG
Po wystąpieniach gości wszyscy zebrani przemaszerowali uroczyście na czele ze sztandarami pod pomnik Sybiraków Ziemi Ostrowskiej znajdujący się przy szkole. Tam ks. biskup odmówił modlitwę za zmarłych Zesłańców, a delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Uroczystość zakończyła się w szkole, gdzie zaprosiła zebranych w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Kędzior. Tu goście mieli okazję spożyć obiad przygotowany przez rodziców zwiedzić budynek, obejrzeć zbiory szkolne dotyczące Sybiraków oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.