I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy dobiegła końca

Opublikowano: piątek, 30, październik 2015 08:06
Odsłony: 3844
28 października w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk Antoniego Warakomskiego w Jasienicy w  odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Gminy zorganizowana w ramach obchodów 25 – ciu lat samorządności. Była to jednocześnie ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy podsumowująca I kadencję jej działalności.

Obrady Młodzieżowej Rady Gminy skupiły się wokół zagadnień związanych z ogólnopolskimi obchodami 25 lat samorządności. Młodzi radni przygotowali prezentację o tym, jak zmieniła się Gmina Ostrów Mazowiecka w ciągu ostatnich 25 lat. W prezentacji Radni porównali obecną liczbę ludności Gminy, migracje i liczbę urodzeń w odniesieniu do roku 1990. Przypomnieli także wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców Gminy, takich jak budowa dróg, przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów, czy tworzenie wiosek internetowych przy zmodernizowanych świetlicach wiejskich. W prezentacji nie zabrakło także zdjęć przypominających jak przez lata mieszkańcy Gminy świętowali najważniejsze dla rolników święto – Dożynki.

Ćwierćwiecze samorządności podsumował także Wójt Waldemar Brzostek, który opowiedział młodzieży jakie znaczenie miało uchwalenie przez Sejm 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Wójt mówił, że idea samorządności to oddanie władzy na niższe szczeble, co umożliwiło mieszkańcom wybór swoich reprezentantów i władz samorządowych, a władzom pozwoliło na samodzielne decydowanie o tym, co należy zrobić w swojej Małej Ojczyźnie, jaką jest Gmina. Wójt podkreślił,  że dzięki temu, że samorządy mogą same o sobie decydować możliwe było dokonanie tak wielu przemian. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat Gmina Ostrów Mazowiecka stała się Gminą rozwiniętą, ukierunkowującą swoje działania na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Wójt podkreślił, że oddanie władzy samorządom ma znaczenie również dla pozyskiwania funduszy unijnych i środków krajowych, dzięki czemu w Gminie możliwe było zrealizowanie tak wielu zadań. Inwestycją dwudziestopięciolecia, o której opowiadał Wójt, jest budowa Gminnej sieci szerokopasmowego Internetu wraz z hot spotami do którego bezpłatnie będą mieli dostęp mieszkańcy Gminy. „Z dumą mogę powiedzieć, że wykorzystaliśmy te 25 lat najlepiej jak można było, bez nadmiernej dumy, ale i bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza”, mówił Wójt.

Zarówno Wójt, jak i Radni podsumowali także działalność pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Dwa lata temu, Radni Gminy Ostrów Mazowiecka podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu. Na tej podstawie w 2013 roku, odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z udziałem 15 młodych radnych reprezentujących gminne obwody szkolne w Jelonkach, Jasienicy, Komorowie, Nagoszewie.

Wójt podkreślił, że Młodzieżowa Rada Gminy jest integralnym organem Gminy i swoistym łącznikiem pomiędzy młodzieżą, a władzami Gminy. Radni to delegaci z gminnych gimnazjów, którzy dzięki swojej działalności aktywizowali   rówieśników   do   działań   na   rzecz   Gminy oraz upowszechniali w swoich środowiskach wiedzę o samorządzie lokalnym Młodzi Radni w pierwszej kadencji 2013 – 2015 obradowali siedem razy i zajmowali się sprawami takimi jak organizacja gminnych dożynek, konkursów, czy też uczestnictwo w lokalnych obchodach świąt.

Młodzi radni przyjęli gratulacje za tak udaną i owocną kadencję od Wójta Waldemara Brzostka, Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Rozumka i całej „dorosłej” Rady, a także od Pani Agaty Stachacz, Sekretarz Gminy. Na koniec kadencji Radni, w ramach podziękowania dostali pamiątkowe kubki ze zdjęciem z pierwszego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Już w listopadzie prace zacznie Młodzieżowa Rada Gminy II Kadencji, do której właśnie w gminnych gimnazjach zakończyły się wybory. 

   
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1