Głównej zawartości

Przymrozki wiosenne - szacowanie strat

UWAGA Producenci Rolni !

   W związku z dobiegającymi informacjami o szkodach wyrządzonych w uprawach rolnych przez przymrozki wiosenne informuję, że rolnicy u których wystąpiły tego typu szkody powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 26 maja 2017 r. na odpowiednim formularzu wniosek o szacowanie szkód dostępnym w Urzędzie (pokój nr 4).

  Po weryfikacji wniosku rolnika zgłaszającego szkody w uprawach, specjalna komisja powołana przez Wojewodę na wniosek Wójta oszacuje zgłoszone straty i sporządzi na tę okoliczność odpowiedni protokół.
(Ważne jest aby nie dokonywać żadnych zabiegów agrotechnicznych w tym ponownego obsiania przed dokonaniem szacowania strat.)
 
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka Pani Ewelina Kisielnicka pod nr tel. 29 74 68 600 wew. 23.