Głównej zawartości

"Ostro z wiedzą" w Gminie Ostrów Maz.


Miło nam poinformować, iż złożony w listopadzie 2016 r. wniosek na realizację projektu pn. „OSTRO Z WIEDZĄ" znalazł się na trzeciej pozycji, na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych). Całkowita wartość projektu wynosi 999 413,00 zł., natomiast kwota przyznanego dofinansowania 949 413,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizację projektu zaplanowano od 01.07.2017 r. do 31.08.2018 r. Projektem objętych zostanie łącznie 300 uczniów z 11 szkół podstawowych (PSP w Dudach, PSP w Jasienicy, PSP w Jelonkach, PSP w Komorowie, PSP w Kozikach, PSP w Nagoszewce, PSP w Starym Lubiejewie, PSP w Ugniewie, PSP w Nowej Osuchowej, PSP w Kalinowie, PSP w Dybkach) oraz 4 gimnazjów (PG w Jasienicy, PG w Komorowie, PG w Nagoszewie, PG w Jelonkach).

Projekt zakłada m.in. organizację zajęć: „Języki obce bez problemu na egzaminie", „Z matematyką za pan brat", „Gra biznesowa- symulacja przedsiębiorstwa", „Dream Team- warsztaty pracy zespołowej, „Warsztaty kreatywności i innowacyjności", „Przyrodnicze eksperymentatorium", „Programista Jutra!". W ramach projektu zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne, a w trakcie wakacji półkolonie naukowe „Eksperymentowo". W ramach działań projektowych zaplanowano również doposażenie szkolnych pracowni matematyczno - przyrodniczych w sprzęt oraz materiały edukacyjne oraz stworzenie w Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Bohaterów Westerplatte w Jelonkach międzyszkolnej pracowni TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

Projektem objęci zostaną również nauczyciele uczący w szkołach, dla których przewidziany jest szereg szkoleń m.in. z programowania dla nauczycieli, z zakresu rozpoznawania rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów.

Link do listy rankingowej przyznania środków finansowych.