Głównej zawartości

Energia ze Słońca w Gminie Ostrów Mazowiecka
Gmina Ostrów Mazowiecka znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych". Zadanie pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka" otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 307 720,97 zł., przy całkowitym koszcie 5 960 166,85 zł. i znalazło się na 9 pozycji spośród 15 wniosków z całego województwa mazowieckiego, które zakwalifikowały się do dofinansowania. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017/2018, ale ostateczny termin realizacji zadania będzie znany po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu zaplanowano zakup i instalacje 380 kolektorów słonecznych, 46 kotłów na biomasę (pellet) w budynkach gospodarstw domowych oraz instalacji fotowoltaicznych w 4 szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dybkach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ugniewie oraz Zespole Szkół Publicznych w Nagoszewie. Realizacja projektu przyniesie pozytywny wpływ na środowisko naturalne w postaci zmniejszenia się emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawy jakości powietrza na obszarze gminy.

Link do listy rankingowej przyznania środków finansowych.