Głównej zawartości

Gmina wspiera budowę dróg powiatowych

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka podpisał w kwietniu porozumienie na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638 W na odcinku od granicy Ostrowi Mazowieckiej do końca Starej Grabownicy (2 541,65 mb).

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej w połowie maja 2017 r. ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację w/w inwestycji. Już niebawem poznamy wykonawcę zadania i rozpoczną się prace przy rozbudowie drogi, które potrwają do końca października 2017 r.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale finansowym trzech samorządów: Gminy Ostrów Mazowiecka, Miasta Ostrów Mazowiecka i Powiatu Ostrowskiego. W ramach zadania inwestycyjnego, Gmina Ostrów Mazowiecka przekaże dla Powiatu w formie dotacji celowej kwotę 1 170 000 zł.

Po przebudowie droga zostanie poszerzona i wytyczony zostanie pas rowerowo - pieszy, na bardzo uczęszczanej przez rowerzystów trasie.