Głównej zawartości

Dzień Edukacji Narodowej


16 października w naszej Gminie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – Święto Nauczycieli i Wszystkich Pracowników Oświaty. To wyjątkowe święto zorganizowane zostało w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce, gdzie zostali zaproszeni wszyscy dyrektorzy gminnych szkół, a także przedstawiciele grona pedagogicznego, rodziców i  samorządowców.

Uroczystość rozpoczęła się życzeniami, jakie Wójt Waldemar Brzostek złożył wszystkim pracownikom gminnej oświaty. Dziękował nauczycielom za zaangażowanie i oddanie, z jakim poświęcają się misji edukowania i wychowania przyszłego pokolenia, za to, że otwierają przed nimi nowe horyzonty wiedzy, budzą zapał i energię do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Słowa uznania Wójt skierował także do dyrektorów dziękując za efektywną współpracę z samorządem gminnym, która przynosi szkołom i uczniom wiele korzyści.

Część artystyczną stanowiło polsko – angielskie przedstawienie, które przygotowali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagoszewce. Zwieńczeniem oficjalnej części obchodów było uroczyste wręczenie nagród i listów gratulacyjnych. Wójt docenił ciężką pracę dyrektorów gminnych szkół, nagradzając:

  • Panią Marię Brzostek, dyrektor PSP w Kozikach,
  • Panią Sylwię Brzostek, dyrektor PSP w Nagoszewce,
  • Panią Martę Kamińską, dyrektor PG nr 1 w Jasienicy,
  • Panią Teresę Szymańską, dyrektor PSP w Dybkach,
  • Panią Agnieszkę Wójcicką, dyrektor ZSP w Jelonkach,

a także nauczycieli: Panią Janinę Barbarę Forgiel i Pana Sylwestra Rozumka. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczycieli mianowanych: Annie Serowieckiej, Aldonie Gałeckiej, Agnieszce Kazimierczyk i Maciejowi Korosiowi.
b_249_334_238_00_images_nauczyciel.jpg