Głównej zawartości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej wybrana została

Pani Iwona Skiba, zam. Dybki


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Skiba wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.
Posiada wymagane udokumentowane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych.
Ponadto podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ww. kandydatka zaprezentowała bardzo dobrą znajomość wymaganych zagadnień i przepisów.

Ostrów Mazowiecka, 12.06.2019r.