Głównej zawartości

Informacja - spis członków izby rolniczej


Informacja dotyczy wyłożenia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 w dniach 17-24 czerwca 2019 r., w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30. W ww. terminie można składać zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.