Głównej zawartości

11 listopada - Święto Niepodległości

b_194_129_238_00_images_11_2.jpg11 listopada to dla nas, Polaków, jedna  z najważniejszych dat w kalendarzu. Tego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, pamiątkę tego, że po 123 latach zaborów Polska znów pojawiła się na mapie Europy.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku, rozdarta pomiędzy zaborców Polska nie poddała się, o czym świadczą liczne powstania i zrywy narodowowyzwoleńcze. Wybuch konfliktu między państwami zaborczymi, czyli I wojna światowa, dała szansę na odrodzenie się państwa polskiego. Rozpoczęta w maju 1915 roku ofensywa państw centralnych na froncie wschodnim, spowodowała ewakuację carskich władz i opuszczenie terenów Królestwa Polskiego przez wojska rosyjskie. Kiedy jeden zaborca wycofywał się z Polski, jego miejsce zajmowały wojska niemieckie i austro - węgierskie. Na całkowite wyzwolenie trzeba było zaczekać jeszcze ponad trzy lata. Dopiero zawarty 11 listopada 1918 roku we Francji rozejm przypieczętował ostateczny koniec wojny.

Lata 1914 – 1918 na ziemiach Ostrowi Mazowieckiej były czasem niezwykłych wydarzeń. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich, 10 sierpnia 1915 roku Ostrów została zajęta przez Niemców. Mimo wojennej biedy mieszkańcy niemal natychmiast przystąpili do zacierania śladów rosyjskiego panowania. Powstał komitet budowy pomnika powstańców styczniowych poległych pod Nagoszewem w roku 1863, którego odsłonięcie przekształciło się w patriotyczną manifestację.

Kiedy do Warszawy przybył, zwolniony z więzienia w Magdeburgu działacz niepodległościowy, Józef Piłsudski, zaczęły się negocjacje, które doprowadziły do tego, że przebywające na ziemiach Królestwa Polskiego oddziały wojska niemieckiego zaczęły się wycofywać. Wówczas naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości. Wieści o rozpoczęciu akcji rozbrojeniowej błyskawicznie dotarły do naszych terenów, gdzie rozpoczęło się rozbrajanie Niemców i przejmowanie budynków administracyjnych, w którym wzięli udział strażacy, członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, grupa uczniów ostrowskiego gimnazjum, a także żołnierze i podchorążowie z Polskiej Siły Zbrojnej z Komorowa.
Te wydarzenia sprawiły, że nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj. Również Ostrów Mazowiecką i okoliczne wsie.
Zabory nie zdołały zabić ducha polskości. Obce mocarstwa nie zdołały narzucić naszym rodakom swojej kultury i języka w ramach tzw. procesów rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskując niepodległość po 123 latach „niebytu”, co jest fenomenem na skalę globalną, po raz kolejny udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata.
 
Drodzy mieszkańcy,

Urodziliśmy się i żyjemy w wolnym kraju, gdzie mamy zapewnione swobody obywatelskie i nikt nie narzuca nam jakim językiem będziemy się posługiwać. Nie możemy jednak zapominać o historii. 11 - go listopada doceńmy poświęcenie naszych przodków, którzy walczyli o to, abyśmy dziś byli ludźmi wolnymi. W tym dniu powinniśmy przywoływać emocje tych, którzy wywalczyli dla Polski niepodległość – wzruszenie, dumę i radość. Wywieśmy więc flagi, nie wstydźmy się symboli narodowych, będzie to wyrazem naszej pamięci i głębokiego szacunku dla tych wszystkich, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli najcenniejszy dar – swoje życie.
W tak wyjątkowym dniu zachęcam do uczestnictwa w lokalnych uroczystościach oraz mszach świętych w intencji Ojczyzny.                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                         mgr Waldemar Brzostek
Obchody Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1