Głównej zawartości

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

16 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach, władze Gminy Ostrów Mazowiecka na czele z Wójtem Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemarem Brzostkiem i Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Kossowską, a także goście zaproszeni Pan Michał Giers - Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, ks. Daniel Gliński - Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Jelonkach, Elżbieta Szulęcka - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Danuta Umińska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrowi Mazowieckiej oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, spotkali się na obchodach Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.   

Z tej okazji Wójt Waldemar Brzostek podziękował dyrektorom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty za ich codzienną pracę i poświęcenie wkładane w kształtowanie zachowań i umiejętności naszych uczniów. Życzył, aby aktywna i twórcza postawa nauczyciela znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.
 
W dowód uznania, jak co roku Wójt wręczył dyrektorom i nauczycielom Nagrody, za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska lokalnego. W bieżącym roku nagrody otrzymali: Henryk Fidura - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, Adam Jabłonka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, Mariola Kukuć - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej, Krzysztofa Turkowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ugniewie, Edward Urbanowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, Agnieszka Wójcicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Jelonkach, Jolanta Budna - Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach, Wiesława Derlatka - Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Dudach, Lidia Stelmaszczyk - Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, Małgorzata Szyszkowska - Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie. 
Wójt pogratulował również nauczycielowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagoszewce - Grzegorzowi Szydło, którzy zdał egzamin i otrzymał z dniem 1 września - tytuł nauczyciela mianowanego.

Na zakończenie gminnej uroczystości oświatowej, wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów miejscowej szkoły.


zdjęcia z uroczystości w Jelonkach