Głównej zawartości

Obwieszczenie - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ostrów Mazowiecka"OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

o przystąpieniu do opracowania projektu
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ostrów Mazowiecka"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ostrów Mazowiecka".

Program będzie ustalał priorytety i zasady wymiany pieców i kotłów o niskiej sprawności, wykorzystujących paliwa stałe (np. węgiel) na nowe systemy ogrzewania (spełniające wymagania tzw. „ekoprojektu"), w tym:
• zastosowanie ogrzewania elektrycznego,
• zastosowanie nowoczesnych kotłów węglowych
• zastosowanie ogrzewania na biomasę ,
• zastosowanie kotłów na pellet,
• zastosowanie ogrzewania gazowego,
• zastosowanie ogrzewania olejowego,
• montaż pomp ciepła.

Ponadto zidentyfikowane zostaną działania wspomagające jak: zastosowanie kolektorów słonecznych, wykonanie termomodernizacji obiektów (docieplenia), a także zapewnienie doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań.

Program stanowić będzie system wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców oraz przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. zachęty finansowe – dotacje celowe na realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska niskiej emisji).

W związku z powyższym, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby mieszkańców Gminy prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 1 grudnia 2019 roku na jeden z następujących sposobów:
• poprzez wypełnienie ankiety online: https://forms.gle/iGsy4VhYHAw7qQAL8
• poprzez wypełnienie ankiety (załączniki poniżej) i przesłanie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• poprzez wypełnienie ankiety (załączniki poniżej) i dostarczenie do Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Zainteresowani mogą także składać wolne wnioski w sprawie na podany wyżej adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Urzędu Gminy.Załącznik do pobrania:

AnkietaOstrów Mazowiecka, dn. 29 października 2019 r.