OSP

Odsłony: 11138
STRAŻ POŻARNA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej
Komendant Powiatowy PSP  bryg. mgr inż Janusz Iwanowski
ul. 11 Listopada 5 , 07 - 300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 74 632 00
http://www.strazostrow.lh.pl/index.html

 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP (kadencja 2016 - 2021)

Prezes Waldemar Brzostek

vice prezes Zbigniew Kamiński

vice prezes Maciej Chorąży

Sekretarz Monika Łaniewska

Skarbnik Grażyna Skiba

członek Prezydium Dariusz Błoch

Komendant Gminny Jerzy Mikołajczyk

 

Jednostki i Prezesi OSP z Gminy Ostrów Mazowiecka

 

W Gminie Ostrów Mazowiecka na 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  jest 13 remiz OSP w sołectwach: Guty - Bujno, Jasienica, Kalinowo, Komorowo, Lubiejewo, Nieskórz, Nagoszewo, Nagoszewka, Nowa Osuchowa, Prosienica, Przyjmy, Sielc, Stok. W sołectwach Biel, Budy -  Grudzie, Jelenie, Nagoszewo, Nieskórz, Wiśniewo znajdują się świetlice wiejskie.

Co roku Gmina Ostrów Mazowiecka wspiera OSP, poprzez finansowanie działalności, sukcesywne uzupełnianie oraz wymianę sprzętu ratunkowo - gaśniczego. W ostatnich latach zostały zakupione trzy średnie samochody ratowniczo - gaśnicze: w 2010r. dla OSP Komorowo Mercedes Benz 1124F, w 2011r. dla OSP Osuchowa VOLVO FL 614, a w 2012r. dla OSP Prosienica Mercedes Benz 1124F.

gallery1 gallery1