Głównej zawartości

Poradnik interesanta

Gospodarka komunalna

 REFERAT  INFRASTRUKTURY GMINNEJ

piętro
- pokój nr 22  - tel. (29) 74 68 600 wew.
  38Harmonogram odbioru śmieci:
     lipiec 2020 -  wrzesień 2020  
                                                           Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje , że zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. i znajduje się na terenie siedziby przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.

Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

 Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2020  roku  

I rata – do 20 marca 

II rata – do 20 czerwca  

III rata – do 20 września 

IV rata – do 20 grudnia 


Przypomina się o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 lipca 2019 r.  zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA Nr VII/49/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

 

Nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkować:

1)    naliczeniem odsetek,

2)    otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wynoszą 11,60 zł.,

3)    wystawieniem tytułu egzekucyjnego,

4)    przekazaniem sprawy do komornika.


deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Klauzula informacyjna - oświadczenie