Głównej zawartości

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

b_302_213_238_00_images_nowyfundusz.jpg


1. Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok – etap I"
Całkowita wartość inwestycji: 176 017,97 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 121 017,97 zł

2. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu Stare Lubiejewo – Podborze "
Całkowita wartość inwestycji: 58 425,00 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 58 425,00 zł

3. Nazwa zadania: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nagoszewka Druga "
Całkowita wartość inwestycji: 56 433,63 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 56 433,63 zł

4. Nazwa zadania: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pólki - Koziki "
Całkowita wartość inwestycji: 73 531,86 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 73 531,86 zł

5. Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo – etap I garaż"
Całkowita wartość inwestycji: 413 381,56 zł.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 413 381,56 zł

6. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Komorowie – ul. Łąkowa"
Całkowita wartość inwestycji: 121 155,09 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 121 155,09 zł

7. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Komorowie – ul. Chabrowa"
Całkowita wartość inwestycji: 118 052,44 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 84 593,89 zł