Głównej zawartości

Gmina Przyjazna Rodzinie


1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”.
Program ma na celu wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych tych rodzin oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin  wielodzietnych, zamieszkujących na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (tzn. rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź też dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę w szkole wyższej).

Obecnie podejmowane są działania mające na celu pozyskiwanie partnerów do realizacji Programu wśród firm i instytucji działających w naszym rejonie.
Aby przystąpić do projektu, należy złożyć wniosek o zakwalifikowanie do Programu. Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi  Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3, pokój nr 3 (Budynek Sanepidu, Świadczenia wychowawcze - „500 +”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.  - WNIOSEK


b_150_100_238_00_images_logomale.jpg

Wykaz firm i instytucji, które przystąpiły do Programu

„GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PRZYJAZNA RODZINIE”  

 - ulgi dla rodzin

Lp.

Nazwa Podmiotu

Adres

Wysokość ulg

Rodzaj ulg

 

1.

 

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

 

ul. Trębickiego 10

07 - 300  
Ostrów Mazowiecka

 

 

50 %

 

bilety wstępu
na basen

 

2.

 Pizzeria "Biesiadowo"
 


ul. Kościuszki 9

07 - 300
Ostrów Mazowiecka 

 
5 %

10 %

10 %

 
zapiekanki

każdy rodzaj pizzy

napoje

3.

"
Sławbud" - Skład Budowlany
ul. Lubiejewska 83


07 - 300 
Ostrów Mazowiecka


10 %


10 %


8 %8 %


40 %


drzwi wewnętrznepanele podłogowe


farby wewnętrzne
i zewnętrzne

kleje, gipsy, szpachla


okna PCV AN 7000

4.

P.H.U.HUB-POL Hubert Jasiński
Stara Grabownica 83

07 - 300
Ostrów Mazowiecka


20 % od obowiązującej ceny
20 % od obowiązującej ceny


wykonanie prac zewnętrznych budynku mieszkalnegowykonanie prac wewnętrznych budynku mieszkalnego