Głównej zawartości

Zwrot podatku akcyzowego 2018

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka
informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

• W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

• W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 Wnioski w wyżej wymienionych terminach należy składać w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, pokój nr 4. WNIOSEK

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

3 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 października – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


□ Roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych (Dz.U. 2015, poz. 1340, art. 4 ust. 2)

□ Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (Dz.U. 2015, poz. 1340, art. 4 ust. 1)

□ W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. - Dz. U. 2017 r., poz. 2215)