Głównej zawartości

Gospodarka

Gmina Ostrów Mazowiecka jest gminą wiejską o charakterze rolniczo – przemysłowym.  Na jej terenie rozwija się rolnictwo, przetwórstwo, przemysł, handel i usługi. Wielkość produkcji materialnej wywiera istotny wpływ na poziom gospodarczy gminy. O tej wielkości decyduje głównie aktywność gospodarcza oraz posiadany i zaangażowany potencjał ludzki, środki finansowe oraz infrastruktura techniczna. 


Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, iż na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. została stworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.              

 

CEIDG znacznie ograniczyła czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez Internet, a także zmniejszyła formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach są opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.

 

Każdy bezpłatnie może poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. W tym celu należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, następnie należy wejść w zakładkę „Baza przedsiębiorców” oraz wprowadzić przynajmniej jedno z kryteriów.


 

BIZNES.GOV.PL  - Serwis informacyjno -  usługowy dla przedsiębiorcy 

to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
Dowiesz się tutaj, jak założyć i prowadzić własną firmę, a niezbędne formalności załatwisz online.


"Innowator Mazowsza" - konkurs dla młodych przedsiębiorców i naukowców, promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2018 r.  Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl 
Większe zakłady pracy na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Zespół Młynów Interchemall Jelonki Sp z o.o

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ELKOPOL w Kalinowie

Canexpol Sp z o.o

Zakład Produkcji Spożywczej MIWEX 

PREFABET Ostrów Maz. Sp. z o.o w Komorowie

Maximer  Sp. z o.o  Nieskórz 

LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa w Kalinowie