Głównej zawartości

Rolnictwo


Gmina Ostrów Mazowiecka jest gminą rolniczą, 30 % jej ludności zatrudniona jest w rolnictwie. 
Ogólna powierzchnia gruntów to 28 371 ha. Użytki rolne zajmują 15 215 ha, co stanowi 53,01 % całej powierzchni gminy.

Na terenie gminy przeważają gleby klas V i VI  - 63% gruntów ornych i 72% użytków zielonych. Według danych za 2009 rok w Gminie Ostrów Mazowiecka  jest 1934 gospodarstwa rolne.  Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,99 ha. Przypatrując się strukturze użytkowania gruntów można zauważyć, że podstawową działalnością rolniczą jest produkcja roślinna, a mianowicie uprawa zbóż około 79% ogólnej powierzchni zasiewów. Większość gospodarstw w gminie to gospodarstwa wielokierunkowe. Zaledwie 1/3 gospodarstw produkcję roślinną przeznacza na potrzeby rynku. Pozostałe gospodarstwa zużywają ją na pasze i własną konsumpcję.Informacja ARiMR - zmiana przepisów dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt

UWAGA  ASF


Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą

"Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
- XII edycja konkursu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko - warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym


Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty, które prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem VAT, w tym również rolnicy, mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).