Głównej zawartości

Drogi

REFERAT INFRASTRUKTURY GMINNEJ

piętro
- pokój nr 19 - tel. (29 ) 74 68 600  wew. 39

Wzór wniosku na budowę zjazdu z drogi gminnej
 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym na etapie projektowania
              mapka  - pdf                                            Informacje o kanałach technologicznych: 

b_215_117_238_00_.._-demo2_images_mapka1.jpg
Informacja zarządcy dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie inwestycji drogowych i możliwości wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego  

podano do publicznej wiadomości dnia 12 marca 2019 r.  
 

podano do publicznej wiadomości dnia 24 maja 2018 r.