Głównej zawartości

Dowody osobiste, meldunki

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

parter 
-  pokój nr 1 - tel. (29) 74 68 600 wew. 48, 49


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
ZMIANY OD 1 MARCA 2015 r. 

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne.


NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP


Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 
                                                                           Utrata ważności dowodów osobistych

W związku z upływem ważności dziesięcioletniego okresu ważności dowodów osobistych informuję, że dowody te są automatycznie unieważniane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od daty ich wyprodukowania.

Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowodu osobistego.

Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości.

Dowody, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.