Głównej zawartości

Sołectwa

Lp.

Sołectwo

Nazwisko  i imię Sołtysa
kadencja 2015 - 2018

1.

Antoniewo

GRZYB   Jerzy 

2.

Biel

WILK Tomasz

3.

Budy - Grudzie

STELMASZCZYK Bogdan 

4.

Dybki

KUBAT Aneta 

5.

Fidury

SKŁADANEK  Waldemar 

6.

Nowa Grabownica

TYSZKA Kazimierz

7.

Stara Grabownica

LITWA Radosław

8.

Guty - Bujno

GUTOWSKI  Marek 

9.

Jasienica

KACPURA Krystyna 

10

Jelenie

MAJEWSKA  Irena 

11.

Jelonki

SZYSZKOWSKI  Bogdan 

12.

Kalinowo

MATYS  Stefan 

13.

Kalinowo - Parcele

BOROWY Stanisław 

14.

Komorowo

SKALIK Andrzej 

15.

Koziki

SKIBA  Grażyna 

16.

Koziki - Majdan

BRYSKA Justyna  

17.

Kuskowizna

BRZOSTEK Jan

18.

Lipniki

ŻABIK Adam 

19.

Nowe Lubiejewo

CHUDECKI Stanisław 

20.

Stare Lubiejewo

ZGODA Maria

21.

Nieskórz

KAŃKOWSKI Krzysztof 

22.

Nagoszewka

KOZIOŁ Jan

23.

Nagoszewo

GRABOWSKI  Marian 

24.

Nowa Osuchowa 

CHROSTOWSKA Jadwiga 

25.

Stara Osuchowa

SZYDLIK Wiesław 

26.

Pałapus

MURAWSKA Agnieszka 

27.

Podborze

GRABOWSKA  Elżbieta 

28.

Popielarnia

SIULKOWSKI Mirosław

29.

Pólki

KULESZA  Hanna 

30.

Prosienica

WYSZOMIRSKI  Marek 

31.

Przyjmy

BIEDRZYCKA  Barbara 

32.

Przyjmy k. Poręby

SOWA Wiesław 

33.

Rogóźnia

POLAKOWSKA Magdalena 

34.

Sielc

MALANKA Jan 

35.

Smolechy

PASZTALENIEC  Grzegorz 

36.

Stok

PYCH  Teresa 

37.

Sulęcin - Kolonia

PRUSACZYK Andrzej

38.

Ugniewo

ŻACH  Piotr

39.

Wiśniewo

RELUGA  Andrzej 

40.

Zakrzewek

MORAWSKA  Dorota 

41.

Zalesie

SITEK Monika 

42.

Osiedle Wojskowe Komorowo 

ROSTKOWSKI  Ryszard