Głównej zawartości

Gospodarka komunalna

 REFERAT  INFRASTRUKTURY GMINNEJ

piętro
- pokój nr 22  - tel. (29) 74 68 600 wew.
  38Harmonogram odbioru śmieci:
  styczeń - czerwiec 2018 r. 
                                                           Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej informuje , że zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie naszej Gminy utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych sp. z o.o. i znajduje się na terenie siedziby przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.

Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

 Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   

I rata – do 20 marca 2018 roku

II rata – do 20 czerwca 2018 roku

III rata – do 20 września 2018 roku

IV rata – do 20 grudnia 2018 roku


Przypomina się o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  

Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015 r. ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

5,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

 

Nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkować:

1)    naliczeniem odsetek,

2)    otrzymaniem pisemnego upomnienia, którego koszty wynoszą 11,60 zł.,

3)    wystawieniem tytułu egzekucyjnego,

4)    przekazaniem sprawy do komornika.wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


załącznik nr 1 do deklaracji
WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ NA TERENIE GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA