Głównej zawartości

Więcej miejsca dla przedszkolaków w Komorowie

17 lutego 2020 r. w Gminie Ostrów Mazowiecka uroczyście oddano do użytku rozbudowaną część Przedszkola Samorządowego w Komorowie.

Na zaproszenie Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemara Brzostka, przybyli m.in.: Marek Zagórski Minister Cyfryzacji i Poseł na Sejm RP, Krzysztof Winiarski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Michał Giers Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Radni Gminy Ostrów Mazowiecka, płk. Jan Gliński Dowódca 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, Proboszcz Parafii w Komorowie ppłk. Sławomir Gadowski, dyrektorzy szkół gminnych, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie oraz rodzice przedszkolaków.

W ramach projektu „Akademia przedszkolaka - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu samorządowym w Komorowie" wykonano 2 nowoczesne i funkcjonalne sale dydaktyczne wraz z łazienkami oraz szatnią, a także nowe wejścia do budynku z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych.
Zakupione zostały także nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna dotykowa, projektor multimedialny, tablet i laptop wraz z oprogramowaniem.
Ponadto dzieci będą miały dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, zajęcia taneczne z elementami rytmiki. Projekt zakłada szkolenia dla nauczycieli.
Dzięki rozbudowie przedszkola utworzona została nowa 25 osobowa grupa przedszkolaków. W sumie w całym przedszkolu samorządowym jest 133 dzieci.

Na realizację inwestycji Gmina Ostrów Mazowiecka uzyskała wsparcie unijne w kwocie 250 682 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 833 430 zł.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1