Głównej zawartości

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - etap VI"


Gmina Ostrów Mazowiecka otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - etap VI". Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 58 000 zł. Mieszkańcy składali wnioski na usunięcie eternitu w roku ubiegłym, a w tym roku realizujemy to zadanie. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wybór firmy, która będzie realizowała to przedsięwzięcie na terenie naszej Gminy. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2020 r.