Głównej zawartości

Wsparcie finansowe dla Gminy


Gmina Ostrów Mazowiecka otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na wyposażenie remizo - świetlicy w miejscowości Komorowo. Wartość dofinansowania to 10 000 zł,  a całkowita kwota realizacji zadania to ponad 20 000 zł.
 
Kolejne środki finansowe pozyskane przez Gminę Ostrów Mazowiecka w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 przeznaczone zostaną na wykonanie zagospodarowania przestrzennego wokół stawu w miejscowości Stare Lubiejewo. Wartość dofinansowania wynosi 10 000 zł, a kwota całkowita  zadania to ponad 30 000 zł.