Głównej zawartości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje o rozpoczęciu przeprowadzania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy, tzn. procesu rozpoznania kotłów i pieców grzewczych dla każdego budynku i lokalu.

Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego mają obowiązek przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłowni i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich domostwach, lokalach usługowych, handlowych i obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy.

Rozpoznanie stanu urządzeń grzewczych umożliwi wdrażanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Uzyskane w ramach inwentaryzacji dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł ciepła i nie będą udostępniane publicznie. Skuteczne rozpoznanie stanu kotłów i pieców grzewczych w Naszej Gminie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się w przyszłości o dofinansowania na wymianę Państwa kotłów na urządzenia nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne

W związku z tym, że wymagane jest rozpoznanie każdego źródła ciepła dla wszystkich budynków i lokali znajdujących się na terenie gminy, a także biorąc pod uwagę utrzymujący się stan pandemii w kraju, podjęto decyzję o przeprowadzeniu powszechnej ankietyzacji zdalnej.

Do każdego z Państwa rozesłana zostanie ankieta – prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie na jeden z następujących sposobów:

 dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka – skrzynka podawcza lub sekretariat,
 wypełnienie ankiety za pośrednictwem Internetu: e-inwentaryzacja.pl/gminaostrowmaz – prosty i wygodny sposób, po realizacji którego nie ma potrzeby uzupełnienia i dostarczenia ankiet w formie papierowej!

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla Naszej Gminy, dlatego w przypadku nieprzekazania przez Państwa ankiety papierowej lub wypełnionej przez Internet, koniecznym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji bezpośredniej przez wyznaczonych Ankieterów.
b_643_909_238_00_images_2020.08.11Plakat.png