Głównej zawartości

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH na stanowisko ds. ochrony środowiska

LISTA OSÓB
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA,
DOTYCZĄCEGO NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA
W URZĘDZIE GMINY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
(w kolejności alfabetycznej)

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Dusak-Duda Sylwia

Komorowo

2.

Floryszczyk Monika

Małkinia Górna

3.

Grądzka Natalia

Stok

4.

Kosewska Magda

Komorowo

5.

Kukawka Marcin

Grądy

6.

Leszczyńska Edyta

ProsienicaDo dalszego postępowania zakwalifikowano ww. osoby, ponieważ spełniły one wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, tj.:
1) złożyły wymagane dokumenty,
2) posiadają wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska.

Dalsze postępowanie polegać będzie na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z ww. kandydatami, podczas których sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów, o których mowa w punkcie I, ppkt.7 ogłoszenia o naborze.

Rozmowy przeprowadzone zostaną w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. generała Władysława Sikorskiego 5, pokój Nr 14 (Sala Konferencyjna – parter), w dniu 24 września 2020r. (czwartek) od godziny 10.00 – o godzinie przeprowadzonych rozmów zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie. 


Ostrów Mazowiecka, 22.09.2020r.


Załącznik:
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA