Głównej zawartości

NFOŚIGW

b_150_100_238_00_images_nfosigw_logo.jpg
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - kontynuacja"

  Dofinansowano z ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Mazowiecka

Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Całkowita wartość zadania:
1 685 597,80 zł.

Wartość dofinansowania:  1 517 036 zł.

(w tym: pożyczka: 758 518 zł., dotacja: 758 518 zł.)

Nazwa programu:
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Termin realizacji zadania: 2014 r.

W ramach programu wykonanych zostanie 158 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Fidury, Jasienica, Koziki, Koziki Majdan, Kuskowizna, Dudy, Kacpury, Sagaje, Nagoszewka I i II, Nowa Osuchowa, Nagoszewo, Turka, Nieskórz, Popielarnia, Pólki, Rogóźnia, Sielc, Smolechy, Sulęcin - Kolonia, Stara Osuchowa, Zakrzewek.