Głównej zawartości

Remont budynku w Pałapusie zakończony


BGK.jpg
Gmina Ostrów Mazowiecka zakończyła realizację zadania w ramach Rządowego Programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego pn. „Remont budynku w Pałapusie". Przedsięwzięcie polegało na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku, dawniej pełniącego funkcję sklepu wiejskiego. W wyniku zrealizowania inwestycji powstały dwa nowe mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 82,11m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 267 198,56 zł, z czego kwota 117 274,39 zł stanowi dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.b_487_365_238_00_images_20190805_092244.jpg