Głównej zawartości

Nowa nawierzchnia bitumiczna w Sielcu


Gmina Ostrów Mazowiecka zakończyła przebudowę drogi w miejscowości Sielc. Zadanie realizowane było w dwóch etapach, dzięki czemu powstał nowy odcinek drogi asfaltowej o długości 533 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 526 491,24 zł przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 184 154,39 złotych, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


b_521_347_238_00_images_DSC_0032.JPG


b_524_349_238_00_images_sielc.JPG