Głównej zawartości

Dotacje oświatowe


UCHWAŁA Nr XXXIV/321/18 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów
Aktualizacja obowiązująca od 1 listopada 2019 r. 

Aktualizacja obowiązująca od 1 maja 2019 r.

Dane obowiązujące w 2019 r.


2018 rok

Aktualizacja obowiązująca od 1 listopada 2018 r.

Dane obowiązujące w 2018 roku