Głównej zawartości

Bezpłatne porady prawne


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że w związku z nawiązaniem współpracy z radcą prawnym – Panem Marcinem Brzostkiem, mieszkańcy Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, mają możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatne porady prawne będzie można uzyskać po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia, wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (pokój nr 9).

Porady prawne udzielane będą we wtorki i środy, w godz. od 9.00 do 16.00 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w budynku, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, pokój nr 7.

Porady nie obejmują zastępstwa procesowego oraz tworzenia pism procesowych.

 
 
 
                                                                                                                                                        W Ó J T
 
                                                                                                                                             Waldemar Brzostek
 Komunikat Starosty Ostrowskiego z dnia 02 listopada 2020 r. dotyczący pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego


Komunikat Starosty Ostrowskiego z dnia 13 lipca 2020 r. dotyczący wznowienia bezpośredniej obsługi beneficjentów w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2020 r.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego w 2020 r. obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. 

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu ostrowskiego - obowiązujący od 1 października 2019 r.
Pomoc psychologiczna

W związku z apelem władz i lekarzy o pozostanie w domach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej umożliwia pomoc psychologiczną, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym, poprzez konsultacje telefoniczne.

Nasi specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerami telefonów:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej  tel.: 29 745 34 76,

2) Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej: tel.: 29 644 20 18.